Subotica

Érdekességek a hely közelében Subotica

Odabrane atrakcije

Sinagoga u Subotici

Sinagoga u Subotici

Subotica Sinagoga je izgrađena 1902. godine u stilu secesije, je spomenik kulture od...

Gradska kuća u Subotici

Gradska kuća u Subotici

Gradska kuća u Subotici je najveća i najlepšim zgrade u Subotici. Sagrađena je...

Dvorac Zako

Dvorac Zako

Dvorac Zako je dvorac plemićke porodice Zako u Bajši, izgrađen u 18. veku,...

Srpska pravoslavna crkva Svetog Dimitrija

Srpska pravoslavna crkva Svetog Dimitrija

Srpska pravoslavna crkva Svetog Dimitrija se nalazi u Aleksandrovu, gradskoj četvrti Grada Subotice, podignuta je 1818. godine i...

Franjevački samostan u Subotici

Franjevački samostan u Subotici

Franjevački samostan u Subotici je podignut sredinom 18. veka i predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od...

Kapela Svetog Roka u Subotici

Kapela Svetog Roka u Subotici

Kapela Sv. Roka u Subotici podignuta je 1738. godine i ima status spomenika kulture od velikog...

Palata Rajhl u Subotici

Palata Rajhl u Subotici

Palata Rajhl u Subotici podignuta 1904. godine kao porodična palata arhitekte Ferenca Rajhla, za stanovanje i...

Ostojića palata

Ostojića palata

Ostojića palata u Subotici se nalazi na Trgu Republike br. 4, podignuta je...

Žuta kuća

Žuta kuća

Žuta kuća u Subotici (Zgrada Štedionice Narodne banke) se nalazi u Štrosmajerovoj ulici...

Zgrada banke

Zgrada banke

Zgrada nekadašnje banke u Subotici, na Trgu Republike broj 2, završena je 1912....

Vojnića palata

Vojnića palata

Vojnića palata u Subotici s nalazi u ulici Korzo 1, podignuta je 1893....

Hotel Adolfa Halbrora

Hotel Adolfa Halbrora

Hotel Adolfa Halbrora je zgrada koja se nalazi u Subotici, u ulici Korzo...

Dominus kuća

Dominus kuća

Dominus kuća se nalazi u Subotici, izgrađena 1891. godine i ima status spomenika...

Prokeš najamna palata

Prokeš najamna palata

Prokeš najamna palata se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 15, podignuta...

Zgrada SDK

Zgrada SDK

Zgrada SDK u Subotici se nalazi u ulici Korzo broj 5, adaptirana je...

Dimitrijević kuća

Dimitrijević kuća

Dimitrijević kuća se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 6, podignuta 1881....

Zgrada Blizanci

Zgrada Blizanci

Zgrada "Blizanci" se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 7, podignuta je...

Halbror kuća

Halbror kuća

Halbror kuća se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 9, podignuta oko...

Zgrada Jevrejske opštine

Zgrada Jevrejske opštine

Zgrada Jevrejske opštine u Subotici je podignuta 1904. godine i ima status spomenika...

Enterijer lokala Papilon

Enterijer lokala Papilon

Enterijer lokala „Papilon“ u Subotici, koji se nalazi u ulici Dimitrija Tucovića broj...

Leović palata

Leović palata

Leović palata u Subotici se nalazi na adresi Park Rajhl Ferenca 11, podignuta...

Mlin Smolenski

Mlin Smolenski

Mlin Smolenski u Subotici izgrađen je 1906. godine, nalazi se na Beogradskom putu...

Pozorište Deže Kostolanji

Pozorište Deže Kostolanji

Pozorište Deže Kostolanji neguje alternativni pristup. Od Šekspira do Mrožeka, od Beketa do...

Galerija moderne umetnosti

Galerija moderne umetnosti

Rajhl - Galerija Moderne umetnosti Likovni susret - Palatu je 1904. godine. sazidao...

Gradski muzej

Gradski muzej

Gradski muzej je kompleksnog tipa sa arheološkom, etnološkom, istorijskom, umetničkom, prirodnjačkom zbirkom i...

Spomenik Aleksandru LIfki

Spomenik Aleksandru LIfki

Spomenik Aleksandru Lifki - Aleksandar Šandor Lifka (1880-1952) je 1900. osnovao prvi putujući...

Spomenik Ivanu Šariću

Spomenik Ivanu Šariću

Spomenik Ivanu Sariću - Ivan Sarić (1876-1966) bavio se biciklizmom i motociklizmom ali...

Spomenik Caru Jovanu Nenadu

Spomenik Caru Jovanu Nenadu

Spomenik Caru Jovanu Nenadu - Delo jugoslovenskog vajara Petra Palavičinija, nastalo je između...

Dudova šuma Subotica

Dudova šuma Subotica

Omiljeno mesto za rekreaciju i vežbanje. Dudova šuma je udaljena oko 2 kilometra...

Bunarić - Vodice

Bunarić - Vodice

Na jugozapadnoj obali Palića, nalazi se mesto hodočašća dveju religija: za rimokatoličke i...

Gabrić ćuprija

Gabrić ćuprija

Već dva veka Subotičani čuvaju tradiciju ritualnog prenošenja mlade preko mostića, jer veruju...

Subotički Korzo

Subotički Korzo

Korzo je glavna ulica nastala na starom trgovačkom putu. Tokom istorije često je...

Spomenik svetog trojstva

Spomenik svetog trojstva

Za spomenik Svetom Trojstvu vezana je legenda. Ona kaže da je spomenik podignut...

Gradski stadion Subotica

Gradski stadion Subotica

Gradski stadion Subotica je stadion sa više namena u Subotici, Srbija. Trenutno se...

Spomenik Deže Kostolanjija

Spomenik Deže Kostolanjija

Deže Kostolanji (Kosztolányi Dezső, 1885 – 1936), jedan od najistaknutijih književnika mađarske književnosti...