Subotica

Zgrada u Parku Rajhl Ferenca br. 13 Srbija, Subotica


Zgrada u Parku Rajhl Ferenca (bivši Lenjinov park) br. 13 u Subotici je sagrađena 1898. godine i ima status spomenika kulture.

Palata je sagrađena po projektima Titusa Mačkovića iz 1897. godine, za Šimegi Ferenca. Arhitektonski je oblikovana sa stilskim odlikama neogotike. Građena je kao ugaona, jednospratna građevina, uvučena od ulične regulacione linije, sa osnovom u obliku ćiriličnog slova "G". Fasada iz ulice Park Rajhl Ferenca ima jako naglašen centralni rizalit, sa po tri velika otvora u obliku prelomljenog, gotskog luka, u spratnom i prizemnom delu objekta, dok fasada iz ulice Bose Milićević ima plitki centralni rizalit, sa ritmičkim nizom udvojenih gotičkih otvora. Prozori su udvojeni, u prizemnom delu se segmentno završenim opšavom, osim onih na centralnom rizalitu koji su identični prozorima spratnog dela, sa opšavom prelomljenog luka. Na zasečenom ugaonom delu objekta, u prizemlju, smešten je ulaz u poslovni prostor, dok je spratni deo sa konzolnom terasom natkrivenom izduženim piramidalnim tornjem. Dekorativnost objekta naglašena je oko otvora, na tornju i u potkrovnom vencu. Plastična dekoracija oko prozora izvedena je u vidu mrežišta, geometrijskih i floralnih ornamenata, sa čestom primenom grba. Dvorišne fasade su jednostavne obrade, različitih otvora.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama