Subotica

Franjevački samostan u Subotici Srbija, Subotica


Franjevački samostan u Subotici je podignut sredinom 18. veka i predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Franjevački samostan i crkva jsu posvećene Svetom Mihajlu, nalaze se na mestu jedne od najvažnijih strategijskih tačaka u borbi protiv Turaka, subotičke tvrđave, podignute 1439. godine trudom Janka Sibinjanina. Sve do 1773. godine predstavljali su jedinu župu u Subotici, što je odredilo njihovu ulogu u istoriji čitavog kraja, posebno kada su u pitanju katolički vernici. [1]

Crkva je podignuta 1730. godine, proširivanjem kapele koju su 1695. godine osnovali franjevci u velikoj dvorani prizemlja subotičke kule. Ostatak prostorija pretvoren je 1716. godine u samostan. U njega se ulazi iz podnožja južnog tornja crkve, sagrađenog za vreme turske okupacije. Sastoji se od prizemlja i sprata koji formiraju prostran atrijum pravougaone osnove. Duž oba nivoa pružaju se hodnici zasvedeni sfernim svodovima. Odsustvo fasadne dekoracije uobičajeno je za rezidencijalne objekte franjevačkog reda. Izuzetak je kordonski venac koji deli zidove na dva dela.

U samostanu je otvorena 1731. godine prva osnovna škola u Subotici, 1747. godine prva gimnazija, a nešto kasnije i viša škola retorike i filozofije. Jaka prosvetna delatnost uticala je da se odluka cara Josifa II o ukidanju franjevačkih samostana ne primeni.

Restauracija zidnih slika u trpezariji izvedena je 1995. godine, a sanacioni radovi na krovu 1999. godine.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedija

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama