Subotica

Hotel Adolfa Halbrora Srbija, Subotica


Hotel Adolfa Halbrora je zgrada koja se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 10, podignuta 1897. godine i ima status spomenika kulture.

Danas poznata kao kafana "Zagreb", zgrada je bila u vlasništvu Mora Halbrora (Halbrohr Mór). Građevinu u kojoj je bio prvobitno hotel "Nacional" (Nemzeti sálloda) je projektovao Geza Kocka (Kocka Géza) 1897. godine, da bi 1905. godine arhitekta Ferenc Rajhl (Raichl Ferenc) preuredio. Sa tim preuređivanjem fasada koja je imala odlike renesanse prekriva se vegetabilnom ornamentikom secesijskog karaktera.

U sredini je glavni ulazni portal i duž prizemlja se nižu lučni portali. Oko glavnog portala su ravni pilastri. Objekat ima tri rizalitne podele, središnji i ivični. Na rizalitima na spratnom delu su masivni balkoni na konzolama sa kasetiranom balustradom, na rizalitima su prozori lučni, a u međurizalitnom delu pravougaoni sa segmentnim timpanonom. Nad rizalitima su ravne kasetirane atike. Gipsana dekoracija u vidu girlandi, vegetabilnih motiva, te simbola zanimanja i pripadnosti samog projektanta (šestar i trougao), svedena je u međuprozorska polja spratnog dela objekta. Pojedinačno se javlja i na polukapitelima, ispod potkrovnog venca u vidu niza konzola.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama