Subotica

Palata Manojlovića u Subotici Srbija, Subotica


Palata Manojlovića u Subotici, podignuta je 1881. godine, ima status spomenika kulture u kategoriji nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

Palata je podignuta po projektu Titusa Mačkovića za Samka Manojlovića kao jednospratni ugaoni objekat u obliku pravougaonika. Izgrađena je u stilu eklektike sa dominantnim elementima neorenesanse. U prizemlju su poslovni prostori, a spratni deo je namenjen stanovanju. Pročelje markiraju dva bočna rizalita, dok se kod obrade prizemlja primenjuje obrada u vidu kvadera, na fasadi spratnog dela horizontalna podela fugama.

U centralnom delu prizemlja postavljena je dvokrilna reprezentativna kapija, kasetirana sa lučno završenim nadsvetlom i lepo obrađenim zaštitnikom izvedenim od kovanog gvožđa. Kapiju markiraju dva stuba kružnog preseka sa jonskim kapitelima koji podržavaju profilisani timpanon. Na kosine timpanona su postavljene dve raskošne ležeće figure izvedene u punoj plastici.

Pored horizontalne podele venca, bogate biljne i geometrijske ornamentike, koja deli prizemlje od sprata i snažno istaknutog venca strehe, na objektu je izražena i vertikalna podela pilastrima klasične obrade koja je sa horizontalnom podelom u savršenoj ravnoteži. U potkrovlju teče niz konzola, zupčasti niz te niz astragala, a ispod je polje sa prepletom bogate biljne ornamentike sa neizmenično postavljenim maskama. Objekat se odlikuje i reprezentativnim bogato oslikanim stepeništem. Iako je unutrašnja dekoracija bogata, primenjivana je smišljeno samo na određenim delovima objekta.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedija

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama