Sarajevo

Vodopad Skakavac Bosna i Hercegovina, Sarajevo


Vodopad Skakavac se nalazi severno od Sarajeva, i udaljen je nekih 12 km od centra grada. Vodopad je visok 98 m. Iako nema veliki protok vode odlikuje se izuzetnom lepotom, naročito zimi kada njegov slap okuje led oblikujući fantastične prizore.

Na osnovu provedenih istraživanja te prikupljenog velikog broja informacija o prostornoj i vremenskoj organizaciji biocenoza i ekosistema, veoma specifične orografije, geoloških i hidroloških vrednosti, visokog stepena biološke raznolikosti, endemičnosti i reliktnosti vrsta biljaka, gljiva i životinja, izrađena su dva elaborata i to: "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Skakavac", čiji je nosilac Centar za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (februar 2001. godine) i "Separat zaštite šireg prostornog obuhvata Skakavac", nosilac izrade je Kantonalni zavod za zaštitu kulturnoistorijskog i prirodnog nasleđa, Sarajevo (juni 2001. godine). Pomenuti elaborati su bili osnova za donošenje Odluke o proglašenju šireg podrucja vodopada «Skakavac», spomenikom prirode,("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 10/02), odnosno njegovog uključenja u III kategoriju zaštićenih područja, koje je uz uvažavanje kriterija IUCN–a, kao i po kategorizaciji zaštićenih područja utvrđenih Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" 33/03), ustanovljeno u svrhu očuvanja specifičnih prirodnih obeležja. Odluka o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode je donesena na sednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 25.4.2002. godine. Odlukom su definisane granice obuhvata, ukupna površina obuhvata (1430,70 ha), zoniranje prostora (zavisno od stepena zaštite utvrđene su tri zaštitne zone), mere zaštite, kao i korištenje i upravljanje ovim prostorom.

Vegetacija oko samog vodopada obiluje endemičnim i relikatnim vrstama. Okolno područje je veoma heterogeno. Na ovom prostoru su najzastupljenije smrčevo-jelove šume i bukovo-jelove šume, s tim što je smrča prisutnija na više nagnutim terenima. U samoj blizini vodopada su razvijene termofilne šume, kao i šikare crnog graba, jesenje šašike, i crnog jasena.

Obilazak iz Sarajeva do vodopada Skakavca se smatra poludnevnom turom za posetioce sa fizičkom kondicijom, dok ostali trebaju predvidjeti duže pješačenje. Moguć je dolazak biciklom.

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama