Subotica

Zgrada Galerija - poklon zbirki i legat dr Vinka Perčića Srbija, Subotica


Zgrada Galerija - poklon zbirki i legat dr Vinka Perčića u Subotici je podignuta 1894. godine, predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Zgrada je podignuta prema projektu Dežea Jakaba u stilu eklektike. Osnova je u obliku latiničnog slova "L" sa fasadama koje se protežu na dve ulice. Zidno platno je horizontalne podele izvedene plitkim fugama, sa ritmičkim nizom prozorskih otvora, te kapijama, malom na pročeonoj fasadi i velikom kolskom kapijom prislonjenom na krilo građevine u Bledskoj ulici. Objekat je sa blago naglašenim ivičnim rizalitima i blago zaobljenim uglom. Iznad bočnih rizalita u krovnoj zoni je atika u vidu balustrade sa atičkim vazama na ivičnim stubcima, povezanim zaobljenom atikom kod koje je izveden plastičan dekorativni detalj u vidu glave puta koji podržava girlande. Ugaoni korpus objekta na rizalitnom delu je sa dva jednokrilna prozora svedena u tip bifore. Bogata puna plastika, lakih rokajnih linija u vitičastom spletu skladno je ukomponovana u nadprozorna polja i zaokružena baroknim timpanonom. U potkrovnom vencu su pravougaoni otvori koje estetski dopunjuju lake girlande kao centralni motiv. Fasada u Bledskoj ulici je znatno skromnije obrađena, ali dosledno je zadržala isti stilski tretman.

Na objektu su vršene minimalne intervencije tokom vremena. Ulična fasada je sačuvana u autentičnom obliku sa zidnom plastikom i drvenarijom. U centru malog, intimnog dvorišta je fontana.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama