Bački Petrovac

Galerija Zuske Medvedjove Srbija, Bački Petrovac


Galerija Zuske Medvedjove u Bačkom Petrovcu predstavlja ustanovu u okviru Doma Kulture Bački Petrovac koja čuva dela Zuske Medvedjove prve akademske slikarke vojvođanskih Slovaka i ima veliki uticaj na likovni život Bačkog Petrovca i uopšte slovačke nacionalne manjine u Vojvodini.

Galerija se nalazi u Bačkom Petrovcu, gradskom naselje u Srbiji u opštini Bački Petrovac u Južnobačkom okrugu u kome je prema popisu iz 2011. živelo 6.155 stanovnika.

U sedamdesetim godinama likovni život u Bačkom Petrovcu svodio se na povremeno organizovanje izložbi amatera od strane profesorke u gimnaziji Zlate Kižgeciove u Domu Kulture. Kada se krajem sedamdesetih godina likova sekcija amatera našla u krizi po ideji jednog od njih, Jaromira Grnje je organizovana nova organizacija amatera. Najznačajniji za razvoj i prosperitet ove likovne sekcije imali su studenti i mladi intekektualci i mladi profesor gimnazije Mihal Kiralj kao i istoričar Dr. Samuel Čelovski i od marta 1980. rodila se nova galerije koja je dobila ime Blatno.

Galerija Blatno je pomogla da se dobije važno iskustvo za organizovanje likovnog života u Bačkom Petrovcu. I na prvoj izložbi je učestvovalo 12 autora. 1980. godine organizovan je rekordan broj izložbi ukupno devet. Posle jedne od izložbi Jozefa Klaćika u garaži pisca Palja Bohuša nastao je slučaj galerije Blatno posle čega je galerija napadana od strane političara opštinskog i pokrajinskog formata i iako nije oficijalno zabranjena prekinula je rad.

Početkom 1978. godine znači dve godine pre otvaranja Galerije Zuske Medvedjove galerija Blatno je ponovo počela sa radom i organizovala izložbu Pavela Čanjija akademskog slikara iz Bačkog Petrovca. Posle ovoga drugog doba galerije Blatno su organizatori preneli svoje delovanje u Galeriju Zuske Medvedjove koja je osnovana nakon što je ova slikara zaveštala svoje slikarske radove svojim sugrađanima u Bačkom Petrovcu.

U prvih deset godina Galerija Zuske Medvedjove je u prostorima koje je za potrebe galerije prilagodio arhitekta Vladimir Fekete ostvarila 40 izložbi. U njoj svoje likovne radove prezentiraju akademski slikari, grafičari i vajari, likovni umetnici i amateri, najivni slikari i alternativni umetnici. Osim toga Galerija Zuske Medvedjove je upriličila četiri ekspozicije dela Zuske Medvedjove kao i mnoge izložbe i mimo Bačkog Petrovca u okolnim gradovima osim u opštini Bački Petrovac.

Najveći deo fonda Galerije čini 828 ekponata Zuske Medvedjove, od toga: 367 ulja na platnu i crteža, 33 neobrađena ulja na platnu, 23 minijature, 13 skica akata, 28 studija u tehnici crtaći ugalj, 223 skice i 141 kroki studija.

U fondu Galerije su i 174 dela. Od toga dela 31 akademskog slikara (Karol Miloslav Lehotski, Oljga Garaj - Babilon, Mihal Kiralj, Jozef Klatik i drugih), kao i dela amaterske scene i slikara naive.

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama