Novi Bečej

Specijalni rezervat prirode Slano Kopovo Srbija, Novi Bečej


Slano Kopovo je prirodno zaštićeno područje u Vojvodini. Nalazi se u blizini Novog Bečeja, tačnije severoistočno od Novog Bečeja i reke Tise. To je jedna od poslednjih očuvanih slanih močvara u Srbiji. Slano Kopovo je jedinstveno Panonsko stanište koje se odlikuje slanim blatnjavim barama i povremeno postaje jezero koje tokom letnje sezone se presušuje. Slano Kopovo je neprocenjiv centar slanih-močvarnih staništa kojima preti potpuno nestajanje.

Slano Kopovo se na listi Ramsar područja za očuvanje i održivo korišćenje tresišta nalazi od 2000. godine.

U prošlosti, reka Tisa je često menjala svoje korito i Slano Kopovo je jedno od njenih drevni meandri. Slano Kopovo se pojavljuje u 17. i 18. veku nakon što su močvare isušene i izgrađeni nasipi. Povećanje isparavanja i povlačenje vode iz najnižih prizemnih oblasti dovelo je do akumulacije slojeva soli ponekad i po nekoliko centimetara. Povećano zagrevanja vazduha iznad jezera i temperaturna razlika sa okolnih polja dovodi do optičkih i meteorološke pojava, kao što su fatamorgane i neuobičajnih pojava vetra.
Slano Kopovo se nalazi na prosečnoj nadmorskoj visini od 80 m. Najniža tačka je na 75 a najviša na 86 metara nadmorske visine. Rezervat sačinjavaju dva bazena, Slano Kopovo i Postina Kopovo, između ove dve vodene površine su zemljišta koja se koriste u poljoprivredne svrhe.

Značaj Slanog Kopovog je višestruk. To je jedan od značajnijih i jedinstvenih staništa ptica u Srbiji. Od posebnog značaja je da se u Kopovu gnezde ptice koje su tipične za Ponto-Kaspijska područja i morske obale, a ne područja Panonske nizije. Kopovo je takođe jedinstvena tačka za migratorne vrste ptica.
U pogledu flore, Slano Kopovo odlikuje halofitne vegetacija, koja je prilagođena slanom zemljištu. Tu se takoše može naći retka biljka slanih zemljišta, „Thero-Salicornietea“.

U Slanom Kopovu je sačuvana jedinstvena slatinska zajednica. Većina vegetacije koja se može ovde naći raste na sltinskoj površini i to samo na gornjem sloju. Ova vrsta habitata je gotovo nestala iz oblasti Panonske regije. Najvažnije vrste slatinske vegetacije su caklenjača, jurčica i panonska jurčica, koje su rariteti zaštićeni zakonom.

U neposrednoj blizini Tise, vrste koje prate tok ove reke i njen šumski pojas, posećuju ovu široku, otvorenu vodenu površinu. Slano Kopovo je povoljan ambijent za ždralove, divlje patke, divlje guske i šljukarice kao i ptice sabljarke i morske žalare. Ukupno je na području Slanog Kopova zabeleženo 203 vrsta ptica, što je 63% od svih poznatih vrsta u Vojvodini.

Glavne vrste sisara su evropska tekunica, poljski miš i stepski tvor.

Zbog svoje važnosti i krhkosti, Slano Kopovo je upisano na Ramsarsku listu za očuvanje i održivo korišćenje močvarnih površina. Slano Kopovo je priznat kao zvanični sektor i kao značajno područje za očuvanje ptica (IBA). Ovo zaštićeno područje obuhvata površinu od 2660ha.

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama