Čačak

Narodni muzej Srbija, Čačak


Narodni muzej Čačak je osnovan 30. avgusta 1952. godine, a od 2013. godine ima status ustanove od nacionalnog značaja u Republici Srbiji.

Iako je prva muzejska manifestacija u Čačku održana je 1896. godine, prve ideje za osnivanje muzeja vezane su za period između dva svetska rata i korišćenje Gospodar Jovanovog konaka za izlaganje eksponata i smeštaj gradskog muzeja. Na molbu opštine banska uprava je septembra 1940. godine ustupila ovo zdanje za smeštaj muzeja. Ratno vreme i posleratna dešavanja su odložile osnivanje muzeja sve do 1952. godine kada je odlukom gradskog odbora osnovan sa zadatkom da štiti pokretna kulturna dobra i proučava prošlost trnavskog, ljubićskog, takovskog, dragačevskog i moravičkog kraja. 
Prva postavka otvorena je 7. jula 1953. godine, dok je uspešan rad na popuni zbirki omogućio otvaranje druge postavke 1974. godine. Prostorni sklop konaka omogućio je da se u postavci obrade tri teme: period od praistorije do kraja srednjeg veka, crkve i manastiri čačanskog kraja i ustanci i ratovi 1804-1941.

Stalna postavka otvorena je u konaku Jovana Obrenovića, dok se povremene izložbe, od 1980. godine, organizuju u Galeriji Narodnog muzeja smeštenoj u prizemlju zgrade Starog načelstva u Čačku. U prizemlju i na spratu istog objekta nalaze se kancelarije i depoi. Pet odeljenja Narodnog muzeja u Čačku u svojim fondovima čuva blizu 20.000 predmeta Od osnivanja do 2012. godine, muzej je organizovao ukupno 448 izložbi, preduzeo 110 arheoloških iskopavanja, štampao 181 publikaciju. Od 1969. godine redovno izdaje svoj časopis "Zbornik radova Narodnog muzeja", štampao je 89 kataloga i još 51 posebno izdanje (monografije, zbornici radova sa naučnih skupova, vodiči). Biblioteka Muzeja poseduje 10.000 knjiga i 548 naslova periodike sa 10.470 svezaka. Muzej ima oko 10.000 posetilaca godišnje (2005—2012), kojima se u najvećem broju slučajeva omogućava besplatan ulaz u muzejske postavke. Rad muzeja je organizovan kroz šest odeljenja (paleontološko, arheološko, istorijsko, etnološko, umetničko, konzervatorsko), fotolaboratoriju, vodičku službu i osoblje za tehničku podršku.

Muzej je više puta nagrađivan, a među priznanjima koje je dobio ističu se Orden republike sa bronzanim vencem (1978), Vukova nagrada (1982), Oktobarska nagrada Opštine Čačak (1997).

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama