Subotica

Halbror kuća Srbija, Subotica


Halbror kuća se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 9, podignuta oko 1890. godine i ima status spomenika kulture.

Projekat za jednospratnu najamnu palatu je uradio Geza Kocka (Kocka Géza), za tada bogatu porodicu Halbror (Halbrohr), kao skladan objekat renesansnih linija na dekorativnim elementima klasicizma.

fasada je od fugovane opeke sa četiri renesansna portala sa prozorima. Polukružno zasvedeni prozor usadio je u antičku kompoziciju sačinjenu od ivičnih pilastara sa jonskim kapitelima koji podupiru diskretno profilisan arhitrav sa klasičnom formom timpanona. Malo naglašen središnji rizalit u kojem su bile smeštene prostorije „salona” karakteriše balkon koji se proteže ispred oba portala, a počiva na četiri dekorativno urađene konzole. Niz balustrada čini ogradu ovog balkona. Posebni akcenti ove skladne fasade su držači zastave u sazvučju kovanog gvožđa i opeke. Potkrovni deo počinje profilisanim vencem, koji se nastavlja u ravan friz. Na mestima iznad timpanona na frizu su postavljene kasete. Gornjom ivicom friza prolazi zupčasti niz, a sam krovni deo nose gusto postavljene floralne konzole.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Найти на карте

Google map