Subotica

Zgrada u Parku Rajhl Ferenca br. 7 Srbija, Subotica


Zgrada u Parku Rajhl Ferenca (nekada Lenjinov park) br. 7 u Subotici je podignuta u periodu od 1891. do 1892. godine i ima status spomenika.

Zgrada je sagrađena kao raskošna palata tadašnjeg gradonačelnika Lazara Mamužića, prema projektu Titusa Mačkovića. Predstavlja prvu od četiri reprezentativne palate sagrađene na mestu gde je nekada postojala Rogina bara. Locirana na uglu dveju ulica,građena je kao jednospratna građevina, stambeno poslovne namene, sa osnovom u obliku latiničnog slova "L". Karakteristični renesansni horizontalni kordoni dele fasadno platno prizemnog i spratnog dela. U prizemlju su prozorski otvori lučno zasvedeni, a po istoj osi spratnog dela teče niz ravno završenih prozora sa segmentnim i trougaonim timpanonima naslonjenim na manje konzole ili profilisane arhitrave. Ornamentika je svedena i javlja se oko otvora spratnog dela a naglašena je na ugaonom erkeru oko prozora u vidu maskerona, puta, girlandi i floralnih motiva. Ugaoni erker nad kojim stremi uvis akcenat lanterne, ne doprinosi monumentalnosti građevine, već predstavlja neku vrstu kibic fenstera sa kojeg je vlasnik kroz krošnju stoletnih platana posmatrao spoljni svet. U podkrovlju iznad zupčastog niza teče niz konzola, a krovni pokrivač je biber crep.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama