Subotica

Zgrada Blizanci Srbija, Subotica


Zgrada "Blizanci" se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 7, podignuta je 1912. godine, pod zaštitom je kao spomenik kulture.

Zahvaljujući arhivskim istraživanjima dobijeni su podaci da se 1912. godine Subotičko građevinsko deoničarsko društvo javlja kao vlasnik objedinjenja dva placa, sa kojih su uklonjene stare trošne zgrade. Ovo društvo iste godine dobija građevinsku dozvolu, na osnovu projekta Žigmunda Siklaija, arhitekte iz Budimpešte, za izgradnju hotela-najamne palate na tri sprata. Do realizacije ovoga projekta nije došlo zbog finansijskih poteškoća. U maju 1912. godine deoničarsko društvo moli Senat da mu izda nova dozvola za izgradnju skromnijeg objekta prema projektu istog arhitekte. Dozvola za izgradnju je izdata, a do realizacije je došlo u kasnu jesen.

Na prostranom placu, u sklopu današnje ulice Korzo br.7 sagrađena je neobična zgrada, jedinstvena po urbanističkom rešenju, funkciji, konstruktivnom sklopu i arhitekturi. Sastoji se od dva identična građevinska bloka nazvana "Blizanci", sa centralnim otvorenim pasažom koji vodi u prostrano dvorište. Po stilskim obeležjima odudara od okolnih zgrada izvedenih po kanonima eklektike i secesije. Građevina nosi stilske karakteristike moderne, koncipiran kao sklop manjih poslovnih prostorija u nizu. Na objektu sa leve strane pasaža 1999. godine dograđen je jedan sprat i podkrovlje.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama