Subotica

Prokeš najamna palata Srbija, Subotica


Prokeš najamna palata se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 15, podignuta je 1887. godine i zaštićena je kao spomenik kulture.

Masivna, monumentalna "Prokeš palata" zauzima celokupan urbani blok. Izgrađena je po projektima subotičkog arhitekte Geze Kocke. Ova dvosptratnica se proteže na tri ulice i to Engelsovu, ulicu Borisa Kidriča i ulicu Đure Đakovića. U osnovnoj koncepciji odgovara stilu italijanske renesanse, koju karakteriše masivno prizemlje sa grubom obradom fasadnog platna i lučnim portalima. Spratni deo je već izdiferenciraniji i lakši. Po njemu se proteže jednostavni niz pravougaonih prozora uokvirenih antičkim formama polustubova sa korintskim kapitelima i timpanonima na visokom arhitravu. Središnji niz prozora prvog sprata nadkriljuju lučni timpanoni. Svaki prozor je razdvojen plitkim pilastrom. Na prvom spratu međuspratna konstrukcija je razdvojena nizom balustrada ispod prozora, a na drugom frizom zvanim «pasji skok». Prozori drugog sprata zaključeni su ravnom arhitravnom pločom. Uglovima objekta dominiraju četvorougaone kupole položene na niske balustrade.

Prokeš palata je najveća najamna zgrada u gradu i čini logičan završetak korzoa koji je sastavljen od niza upravo ovakvih zgrada namenjenih izdavanju.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama