Subotica

Porodična kuća Đorđa Manojlovića Srbija, Subotica


Porodična kuća Đorđa Manojlovića se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 12. Podignuta je 1881. godine i kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture od velikog značaja.

Sagrađena je prema projektu arhitekte Titusa Mačkovića, kao ugaona građevina u eklektičnom duhu sa elementima zrele renesanse. Ima podrum, prizemlje i sprat, sa kamenim soklom koji je obrađen klesanim kvaderima. Prizemlje kuće je obloženo veštačkim kamenom sa dubokim fugama. Sprat je blago isturen na kordonskom vencu, dok je celo zidno platno, sem lođete, završeno renesansnim vencem na isturenim konzolama. Horizontalna i vertikalna razuđenost postignuta je soklom, vencem između prizemlja i sprata i krovnim vencem, kao i rizalitima iz ulica Korzo i Đ. Đakovića. Na uglu sprata je lođeta sa obrađenim parapetom, lučnim prozorima i nizom arkada, a završena plitkim vencem sa atikom. Prozori prizemlja su pravougaoni sa natprozornicima u obliku zaravnjenog luka, na spratu su nadvišeni arhitravom, a na rizalitima trouglastim timpanonima.

Konzervatorski radovi obavljeni su 1995. i 2004. godine.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedija

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama