Subotica

Dimitrijević kuća Srbija, Subotica


Dimitrijević kuća se nalazi u Subotici, u ulici Korzo broj 6, podignuta 1881. godine, ima status spomenika kulture.

Kuća je podignuta za Jovana Dimitrijevića, a po projektu arhitekte Titusa Mačkovića kao ugaoni jednospratni objekat. Objekat je simetrično koncipiran sa dva bočna rizalita, sa centralno postavljenim pešačkim ulazom markiranim sa dva stuba, postavljenaim na visoke postamente, koji podržvaju ravnu arhitravnu gredu.

U prizemlju su veliki stakleni izlozi sa segmentnim završetkom, osim na rizalitima gde su lučno zasvedeni ulazi u objekat, a svi otvori u temenu luka umaju zubac izveden u malteru. Ivični rizaliti su u prizemlju akcentovani rustičnom obradom fasade, a nad dvokrilnim vratnicama je nadsvetlo zrakaste podele. Po horizontali, prizemlje od sprata deli kordonski venac, dok je fasadno platno sa horozontalnim fugama razbijeno ritmičkim nizom identičnih prozora sa krstastom podelom okana. Rizaliti imaju ivične pilastre, a prozori su markirani manjim pilastrima koji podržavaju segmetni timpanon. Ispod ovih prozora je kamena balustrada. Ispod prozora u međurizalitu su polja sa elipsoidnim nizom izvedenim u malteru.

Prozori su optočeni plastičnim ravnim opšivom, a u gornjem delu konzole podržavaju trougaone i segmentne timpanone koji se neizmenično smenjuju. Prostor ispod timpanona ukrašen je granama hrastovog lišća koje u sredini obrazuje malu floralnu konzolu. Potkrovni venac koji teče duž cele fasade čine ravne profilacije, niz cvetnih motiva svedenih u povezane krugove, iznad je zupčasti niz na koji naležu konzole podržavajući krov prekriven eternit pločama.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama