Prilep

Markov Grad FMRY Makedonija, Prilep


Markov Grad ili Markove Kule odnosno Prilepski Grad je srednjovekovna tvrđava iznad Prilepa. Smeštena je na visokom kamenom uzvišenju nad današnjim naseljem na prostoru koji zbog svoje specifičnosti proglašen za prirodno dobro republike Makedonije. Tokom srednjeg veka bio je jedna od prestonica srpskog carstva pod Dušanom (kralj 1331 — 1345, car1345—1355), a potom i kraljevine pod Mrnjavčevićima po čijem je poslednjem vladaru Marku Kraljeviću (1371 — 1395) utvrda i dobila svoj narodni naziv. Tvrđava se sastojala od više pojaseva kamenih bedema sa kulama, Donžon kule i dvora. Danas je većim delom u ruševinama, ali se i dalje može naslutiti njegova nekadašnja monumentalnost koja je iskorišćena za snimanje nekih scena borbi u partizanskom filmu Kapetan Leši.

  • Pirlapon je vizantijski naziv za utvrdu od koga je nastao današnji naziv grada Prilep (Prilepski Grad).
  • Markov Grad je naziv vezan za najpoznatijeg vladara grada kralja Marka Mrnjavčevića znanog kao Kraljević Marko.
  • Markove Kule ili Markovi Kuli je naziv koji je tvrđava dobila po ostacima kula podignutih na velikim kamenim formacijama koje se nazivaju isto tako.

Tvrđava je smeštena na stenovitom vrhu koji se diže nad Prilepom prekrivenom velikim kamenim formacijama koje su zbog svoje spektakularnosti proglašene za prirodno dobro republike Makedonije. Ove formacije su iskorišćene kao osnova za gradnju kula i bedema. Sam vrh poseduje četiri zasebna velika kamena uzvišenja na kojima je podignuta tvrđava sa citadelom smeštenom na najvišem od njih (severozapadnom). Celokupan prostor koji je nekada obuhvatala tvrđava nalazi se severozapadno od današnjeg grada.

Prva utvrda na prostoru Markovog Grada podignuta je najverovatnije u X veku od strane Vizantinaca i na momente se nalazila u sastavu Prvog bugarskog carstva. Posle njegove propasti i ustanka Komitopula tvrđava se našla u sastavu tzv. Makedonskog carstva koje je stvorio Samuilo. Posle bitke na Belasici 1014. godine Samuilo je u Prilepu sačekao svoju oslepljenu vojsku i tu je na licu mesta umro od posledice srčanog udara.

Grad se posle toga nalazio u sastavu Vizantije, Bugarske i Epirske despotovine, a krajem XIII veka ga osvaja kralj Milutin (1282 — 1321). Dušan Silni ga naziva velikoslavnim gradom i u njemu smešta jedan svojih dvorova carskih. On ga 1350. godine predaje na upravu svom županu Vukašinu Mrnjavčeviću (1366 — 1371), koji je 1366. godine proglašen za kralja. Posle propasti braće Mrnjavčević na Marici 1371. godine Prilepski Grad postaje prestonica Vukašinovog sina Marka koji je kao osmanlijski vazal sa titulom kralja upravljao okolinom sve do svoje pogibije u bici na Rovinama 1395. godine. Posle njegove smrti Osmanlije anektiraju celokupnu njegovu oblast i preuzimaju kontrolu nad Prilepom. U samom gradu nisu dugo zadržali svoju posadu i on je naskoro bio napušten i prepušten propadanju.

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Find on the map

Google map