Subotica

Najstarija Kuća Luke Sučića Srbija, Subotica


Najstarija „Kuća Luke Sučića“ u Subotici je podignuta u prvoj polovini 18. veka i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Najstarija kuća Subotice nalazi se u predelu gde se razvijala drevna Subotica u neposrednoj blizini nekadašnje gradske kule sa kraja 15. veka. Krajem 17. veka ovaj prostor još uvek je bio dominirajući u strukturi grada. Prema pisanju Ištvana Ivanjija, kuća je podignuta istovremeno kada i samostan, tj. u prvoj polovini 18. veka.

Građena je u stilu provincijskog baroka, kao porodična kuća Sučića, koja je zbog pregradnje same kule morala da se iseli. Izvorni objekat je imao pravougaonu osnovu, ali je godinama deo po deo dograđivan, tako da danas kao samostalna zgrada ne postoji. Naknadnim dogradnjama nastali objekat je dobio osnovu u obliku ćiriličnog slova "Š" jednom svojom stranom okrenut Trgu. Kuća je prizemna, građena od opeke, debelih zidova i veoma čvrstih temelja. Sa ulične strane su lokali u koje se ulazi kroz nekoliko stepenika u delu od crkve. Negde u poslednjoj trećini sadašnje zgrade lokali su niži. Detaljnim ispitivanjem unutrašnjih prostora, tavana i podruma može se veoma lako utvrditi etapna izgradnja.

Dvorišni krak sadašnje zgrade nesumljivo predstavlja prvu najstariju zgradu, postavljenu u pravcu istok-zapad uzdužno sa tremom okrenutim jugu na kome je bilo pet polukružnih otvora. Ispod zgrade je prostrani podrum zasvođen polukružnim svodovima. Svod ispod pomenutog kraka zgrade građen je od opeke, koje se razlikuju od ostalog materujala korištenog u drugim delovima podruma. U tom delu podruma među opeke je ulagano i kamenje, verovatno iz zidova nekadašnje tvrđave.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama