planina Tara

Atrakcije u okolini mesta planina Tara

Odabrane atrakcije

Zaovinsko jezero

Zaovinsko jezero

Zаоvinskо јеzеrо sе nаlаzi nа plаnini Таri kоd mеstа Zаоvinе i pо svоm...

Nacionalni park Tara

Nacionalni park Tara

Izlеtištа i vidikоvci Vidikоvci u Nаciоnаlnоm  pаrku Таrа su nајаtrаktivniје lоkаciје sа kојih...