Subotica

Zgrada u Štrosmajerovoj ulici broj 8 Srbija, Subotica


Zgrada u Ul. Štrosmajerovoj br. 8 u Subotici je podignuta 1827. godine na mestu gostionice iz 18. veka. Građena je za Andraša Vinklea, kao spratna građevina-gostionica, sa šest gostiskih soba, trpezarijom i plesnom dvoranom. Zgrada predstavlja spomenik kulture.

Oblikovana je sa stilskom obeležjima baroka i klasicizma. Vinkle je zgradu 1837. godine prodao baronu Josipu Rudiću. Od pedesetih godina 19. veka vlasnik je Adolf Gajger bogati jevrejski trgovac vunom i zelenaš, u više navrata predsednik Jevrejske verske opštine.Godine 1895. na objektu su izvršene znatne intervencije, prema projektu subotičkog arhitekte Geze Kocke, kada je fasada dekorativno obogađena u duhu eklektike, i do danas je sačuvan njen tadašnji izgled.

Pored ahitektonsko-stilskih vrednosti, spomenik kulture ima i kulturno-istorijski značaj. Jedan je od prvih sačuvanih jednospratnih objekata sa početka 19. veka u graditeljskom nasleđu Subotice. Prvobitno je podignut kao gostionica, sa velikom balskom dvoranom, koja je do podizanja gradskog Pozorišta 1854. godine, služila kao sala za održavanje pozorišnih predstava putujućih trupa. Zbog te svoje namene objekat je odigrao veoma važnu, pionirsku ulogu u razvoju pozorišne kulture grada.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama