Subotica

Zgrada na Trgu Republike br. 10 Srbija, Subotica


Zgrada na Trgu Republike br. 10 u Subotici je podignuta krajem 18. veka i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Zgrada je pripadala Jakovu Lončareviću, kasnije vlasništvo Maćaša Vitmesera, jedna je od najstarijih spratnih kuća izgrađena u neposrednoj blizini nekadašnje tvrđavice. Svi objekti građeni izvan zidina krajem 18. veka su prizemni ili sa visokim prizemljem, jedino je kuća Lončarević već u prvobitnoj izvedbi projektovana sa jednim spratom. Već 1799. godine ova kuća je ucrtana u kartu središta varoši. O njenoj arhitekturi možemo govoriti tek od 1838. godine na osnovu crteža pijačnog trga koje je još u detinjstvu izradio Vali. Na ovom crtežu je prikazan čitav potez današnjeg Trga Republike od broja 2 do 8.

Današnji izgled jednospratnica sa ugaonim trapezastim erkerom koji je poduhvaćen velikom školjkom, a završava se tornjem, te secesijskim dekoratvinim elementima, dobila je tokom 1907. godine. Projekte adaptacije uradio je subotički arhitekta Geza Kocka, za vlasnika Dušana Stojkovića. Ovaj objekat, u svojoj arhitektonskoj konstrukciji obrađen je u stilu eklektike, jedino cvetni dekorativni motivi podsećaju na secesiju. Fasadu prema Trgu Republike karakterišu ulazi u poslovne prostore, a u spratnom delu po istoj osi su prozori. Oko otvora su svedeni detalji ornamentike, a centralno je balkon sa ogradom, tipa balkona eklektike kakve srećemo na mnogim objektima u gradu. Druga fasada je kraća, ima samo dva prozorska otvora, oba su sa cvetnom dekoracijom.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama