Subotica

Zgrada gimnazije Svetozar Marković Srbija, Subotica


Zgrada gimnazije „Svetozar Marković“ u Subotici je podignuta 1895. godine i ubraja se kao nepokretno kulturno dobro u spomenike kulture. Zgrada stare gimnazije je bila izgrađena još 1817. godine, ali je Gradski senat 1895. godine doneo odluku o gradnji novog objekta, po projektima Ferenca Rajhla.

Objekat je izgrađen u duhu poznog baroka, kao dvospratan i lociran na uglu ulica Petefi Šandora i Tivalda Felegija. Na uličnim fasadama dekorativna plastika je skoncentrisana oko otvora u vidu floralnih i geometrijskih motiva po etažama, kao i na dijagonalno zakošenom pročeonom rizalitu, koja se multiplicira i po bočnim krilima građevine. Prizemni pojas celog objekta je rustično obrađen, a vertikalizam pročeonog dela naglašavaju dva masivna korintska stuba.

Sam pročeoni korpus je izdignut i zasveden kupolom koja je pokrivena limenim pločicama, a na samom njenom vrhu izvedene su dve sedeće figure koje pridržavaju globus u sredini. Vrlo reprezentativno je urađen i glavni ulazni portal iznad kojeg je vajarski rešena figura nagog mladića u prirodnoj veličini u stojećem stavu. Prozori su postavljeni u ritmičkom nizu, pravougaoni su u prizemlju i na prvom spratu, a na drugom spratu su sa segmentnim lukom. Na kraju oba krila ovog razuđenog objekta su bočne dekorativne kapije od kovanog gvožđa sa dekorativnim floralnim motivima.

Sanacija zgrade je obavljena tokom 2012. godine.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama