Subotica

Zgrada u ul. Braće Radića br. 74 Srbija, Subotica


Zgrada u ul. Braće Radića br. 74 u Subotici je podignuta 1902. godine, prema projektu arhitekte P. Beraneka, za potrebe Janoša Brauhlera, stolara i industrijalca drvetom. Predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Građena je u stilu zrelog istoricizma, neobarokne stilske orjentacije. Građevina predstavlja tipičan primer građanske arhitekture kakvu je prihvaćao bogati građanski sloj na prekretnici vekova i prvih decenija 20. veka. To je prizemni stambeno poslovni objekat u nizu, izvučen na regulacionu liniju ulice sa osnovom u obliku ćiriličnog slova "G". Ulični krak je obostrano, od centrlno postavljenog suvog prolaza, imao po dva dvosobna stana, a u dvorišnom krilu je bila stolarska radionica.

Ulična fasada je simetrično koncipovana, sa centralno postavljenom kolskom kapijom. Iznad kapije, u centralnoj krovnoj zoni je ravna, široka atika, koja je projektom bila namenjena za natpis firme, a na vrhu su četiri dekorativne vaze. Iznad vrata u nadsvetlu je kao dekorativni element postavljena barokna školjka podržavana jonskim zavijucima. Kanelirani pilastri na uličnim fasadama markiraju polja u kojima su smeštena po dva lučno zasvedena prozora. Ispod je balustrada a iznad je skoncentrisana plastična dekoracija. U potkrovlju se ritmično nižu konzole a krov je dvoslivan pokriven biber crepom.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama