Sarajevo

Ali-pašina džamija Bosna i Hercegovina, Sarajevo


Ali-pašina džamija nalazi se u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sagrađena je kao zadužbina koju je 1560-61. podigao osmanski namesnik Ali-paša, poreklom iz sela Razgometve kraj Sarajeva.

Njen graditelj bio je verovatno jedan od učenika mimara Sinana. Pripada tipu osmanskih jednoprostornih potkupolnih džamija (klasični istanbulski stil). Po svom klesarskom načinu obrade portala, lukova, stupova, mirhaba, minbera i mahfila ne spada u najbogatije, ali po svojim proporcionalnim odnosima, zasnovanom na zlatnom rezu, Ali-pašina džamija predstavlja vrhunac u arhitekturi ove vrste džamija.

U unutrašnjem prostoru stranica kvadrata ima 9,50 metara, debljina zidova 1,15 m, dubina trema 3,40 m, visina kubusa u enterijeru je 9,50 m (pravilna kocka), visina tambura je 1,5 m, visina kupole iznad tambura 3,33 metra. Visina džamije od poda do temena kupole u unutrašnjosti je 14,33 m. Način zidanja ove džamije govori o učešću dalmatinskih klesara.

Iako malih dimenzija Ali-pašina džamija predstavlja dominantu velikog pravougaonog prostora u centru Sarajeva.

Na malom groblju uz džamiju nalazi se grob Ali-paše sa dva nišana bez natpisa i s kamenom sarkofagom, te brojni nišani arhaičnih oblika. U haremu ove džamije nalazi se grob Safeta Isovića.

Ali-pašina džamija s haremom proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2005. godine, a osvetljena je 2008. godine u sklopu projekta osvetljenja građevina u Sarajevu.

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama