Zaštita privatnosti

Zaštita privatnost podataka

Da bismo Vam pomogli u uzboru mjesta za boravak potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bit ćemo u mogućnosti da Vam pomognemo. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših posjetilaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo posjetiocima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o posjetiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Turizzam.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posjetioci traže, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje.

Turizzam.com koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Saglasnost i promene uslova Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Turizzam.com se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Pravila korišćenja

Vlasnici smještaja sajta Turizzam.com dužni su da postavljaju istinite podatke, takve da se njima posjetioci sajta ne mogu dovesti u zabludu u vezi bilo kog podatka vezanog za smještaj koji se reklamira preko ovog sajta (podatak u vezi kategorije smještaja, podataka u vezi opremljenosti smještaja, položaja, usluge koju pružaju i dr.) sve u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, u suprotnom saglasni su da sami snose posledice eventualne štete koje na taj način nanesu posjetiocima sajta ili sajtu.

Vlasnici smještaja sajta Turizzam.com su dužni da redovno odgovaraju na upite posjetilaca, kao i da ažuriraju svaku promenu podataka vezanu za smještaj koji reklamiraju putem ovog sajta, u suprotnom saglasni su da ih administrator sajta može udaljiti sa sajta.

Vlasnici smještaja sajta Turizzam.com su dužni da za smještaj koji reklamiraju putem sajta imaju sve adekvatne dozvole u skladu sa pozitivnim propisima svoje države.