Subotica

Zgrada na Trgu cara Jovana Nenada br. 9 Srbija, Subotica


Zgrada na Trgu cara Jovana Nenada br. 9 u Subotici je podignuta krajem 19. veka i kao nepokretno kulturno dobro ima status spomenika kulture.

Zgrada predstavlja jednospratni objekat u nizu, izvučen na regulacionu liniju građen je u stilu neorenesanse. Prizemlje je obrađeno u vidu kamenih kvadera, koji su u lučno zasvedenim prozorima zrakasto postavljeni. Jedinstvo fasadnog platna prizemlja narušeno je igrom rizalitnih delova, asimetrično je koncipirano, dok se na spratnom delu poštuje simetrija u rasporedu otvora. U prizemlju je po jedan lučni otvor smešten na nešto istaknutije bočne rizalite, a još tri identična prozora razbijaju zidno platno, od kojih su dva smeštena između kapije i levog bočnog rizalita. Veća kolska dvokrilna kapija smaknuta je udesno, ima lepo obrađene vratnice, te kasetirano nadsvetlo.

Sprat je od prizemlja odvojen ravnim profilisanim vencem. Ritam otvora je isti kao na prizemlju, a ivični delovi su naglašeni rustičnom obradom. Dok su portali prizemlja lučni, prozorski otvori sprata su pravougaoni sa trougaonim i segmentnim timpanonskim završetkom koji se oslanja na plitke polupilastre-doprozornike, urađene u malteru. Prozori imaju krstastu podelu okana. Nad objektom dominira masivno, dvoslivno krovište koje svojim gabaritom izlazi iz ravni zidnog platna i čini usku nadstrešnicu na čijem gornjem delu je niz konzolica koje asociraju na drvene grede krovne konstrukcije.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama