Subotica

Zgrada Gradske biblioteke u Subotici Srbija, Subotica


Zgrada Gradske biblioteke u Subotici, nekadašnja zgrada Nacionalne kasine, podignuta je 1896. godine i ima status spomenika kulture od velikog značaja.

Zgrada je sagrađena je po projektu Ferenca Rajhla (1869–1960) na mestu nekadašnje barokne kurije porodice Skenderović. Predstavlja ugaonu građevinu u duhu eklektike, sa monumentalnim načinom obrade posebno je naglašeno pročelje sa ulazom flankiranim atlantima, rad vajara Ede Telča koji nose balkon sprata. Sprat pročelja ima u središnjem delu trodelne otvore nadvišene reljefnom kompozicijom, a završen je zabatom sa edikulom i skulpturom u vrhu. Krov nad pročeljem je u obliku sarkofaga i ima lanterne. Profilisani krovni venac nose konzole, dok pročelje flankiraju dve kružne kule, na koje se nadovezuju bočna krila. Bočne fasade su oživljene erkerima iznad kojih su zabati sa okulusom u sredini. Dekorativni elementi su barokizirane forme girlandi i cvetni motivi rađeni u štuku.

Konzervatorski radovi su izvođeni 1989. i 2002–2004. godine.

Tekst preuzet sa sajta: Wikipedija

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama