Futog

Rimokatolička crkva i stari župni dvor Srbija, Futog


Rimokatolička crkva i stari župni dvor u Futogu su sagrađeni 1776./1908. godine i ubrajaju se u spomenike kulture u kategoriji nepokretnih kulturnih dobara od velikog značaja.

Futoški posednik grof Hadik je podigao rimokatoličku crkvu i župni dvor, koja je porušena, a na njenom mestu sagradila je grofica Kotek novi hram posvećen Srcu Isusovom. Prema projektu Ferenca Veningera hram je u pseudogotskom stilu izgrađen između 1906. i 1908. godine, što potvrđuje ktitorski natpis pisan gotikom na latinskom jeziku, iznad glavnog ulaza.

Crkva predstavlja građevinu krstoobrazne osnove koja ima glavnu sedmougaonu i dve bočne petougaone apside. Naos je pokriven dvoslivnim, a apside petoslivnim krovovima. Uglovi apsida i bočni zidovi poduprti su kontraforima. Uz bočne strane glavne apside pripojene su po dve četvoruugaone prostorije u koje se ulazi spoljnim stepeništima. I uz bočne apside prizidane su dve manje prostorije sa spoljnim ulazima. Dva visoka zvonika završeni su visokim i uskim šestougaonim piramidama, sa ulazima sa bočnih strana. Portal je flankiran stepenasto uvučenim kolonetama koje su nadvišene linetom i timpanonom.

U hramu se nalazi pet slika Jozefa Ferenca Falkonera, umetnika baroknog opredeljenja koji je živeo i stvarao krajem 18. i početkom 19. veka.

Župni dvor, sagrađen 1776. godine je jednospratna je četvorougaona građevina sa karakterističnom plastičnom dekoracijom ispod prozora u obliku zastava s kićankama i balustradom. Konzervatorsko-restauratorski radovi su sprovedeni u periodu 2001-2004. godine.

Tekst preuzet sa sajta: wikipedia

Država:
Grad:


Putovanja.info
Iskustva i utisci turista sa putovanja.

Putovanja.info

Putujsigurno.rs
Iskustva putnika sa turističkim agencijama

Iskustva putnika sa turističkim agencijama